English | Nederlands | Français
Na vijf jaar bestaan heeft Galerij Chikabee definitief haar deur gesloten.
Verschillende redenen hiervoor, maar de mooiste dingen hebben een eind ...
Ik wil hier al onze klanten, vrienden en supporters bedanken, evenals alle artiesten die aan dit spannende avontuur bijgedragen hebben. 
Dank aan ieder van jullie !  Edouard Prisse