English | Nederlands | Français

Valérie Marazzani, beeldhouwster op steen, is een instinctmatige artieste, waarvan de thema’s door haar ontmoetingen, haar zwerflust en het leven worden geïnspireerd.  Marmer, albast, speksteen, serpentijn, ... zijn zoveel onderstellen om aan emoties, enthousiasme en passie uit te drukken.  Uitgaan van een blok steen in rechtstreeks houwen, zonder schets nog klein model, zich door de materie laten besturen, zich laten projecteren in de massa is haar voorkeurstechniek.  Naar willekeur van haar gevoel en haar fantasie mengt ze in haar beelden figuratieve en abstracte elementen, gladde delen en ruwe materie. Elk werk is een uniek stuk, en de vrucht van een harde arbeid op de materie.  Valérie heeft ons geïmponeerd door haar zorgvuldig werk en haar aanstekelijke energie.  In haar lawaaierig en stoffig atelier overstroomd de materie haar met haar weerklank, haar geur en haar warmte ; ze verzet zich maar eindigt altijd met haar mooiste opschik te tonen.
Sinds 1998 stelt Valérie Marazzani haar werken ten toon in alle hoeken van Frankrijk. Laatst exposeerde ze in de Galerie Thuillier en het Salon des Indépendants te Parijs. Nu stelt ze voor de eerste keer haar werken in Vlaanderen te toon, van 1 Mei tot 30 Juni 2013, in Galerij Chikabee.  • Valérie MARAZZANI


  • Valérie MARAZZANI - "Eole II" - Stéatite


  • Valérie MARAZZANI


  • Valérie MARAZZANI - "Lomé" - Serpentijn


  • Valérie MARAZZANI - "Manga" - Geel albast


  • Valérie MARAZZANI - "Maori" - Speksteen


  • Valérie MARAZZANI - "Andromaque" - Speksteen


  • Valérie MARAZZANI - "Tofino" - Speksteen


  • Valérie MARAZZANI - "Tofsy" - Albast