English | Nederlands | Français
FRED BELLEFROID - De Mens, gestold in zijn inspanning
Het beeldhouwwerk van Fred Bellefroid is opgebouwd rond de begrippen beweging, spanning en ruimte. Samen resulteren deze elementen in krachtige dynamische beelden met een sterk gevoel van levenskracht. Steeds staat de menselijke figuur centraal in zijn werk, niet als metafoor voor het leven, wel als uitdrukking van het leven zelf: de ruimte die het lichaam ervaart en exploreert in sport en spel, in dans en acrobatie, in het ritme van de muziek, in de rust van een houding, in de dynamiek van een beweging. Als zodanig proberen zijn beelden het leven uit te stralen als een gestolde momentopname, als een tot rust gekomen beweging of als een schakel van momentopnamen die een beweging ontleden. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de keuze van het moment van de beweging of de houding, naar het behoud van spontaneïteit in de weergave en naar de nadruk op kracht en spanning. Dat brons het meest geëigende materiaal is om deze dynamiek, beweging, spanning en ruimtebeleving weer te geven volgt bijna spontaan uit de overgang die dit materiaal zelf kent bij het gieten van een beeld: van een vloeiende beweging naar gestold leven.  Fred Bellefroid werd geboren te Zonhoven in januari 1945. Na zijn studies in de Sociologie aan de Universiteit van Leuven, studeert hij aan de Stedelijke Academie van Leuven, onder leiding van Yves Duchêne.
Sedert 1982, neemt hij aan talrijke tentoonstellingen in binnenlandse en buitenlandse kunstgalerijen deel, ook in private en publieke instellingen, o.a. te Brussel, Charleroi, Amsterdam, München en Göteborg.


  • "Cyclo" - bronze & oxydated iron - 116 x 58 cm


  • "Tennisman" - bronze & oxydated iron


  • "Gossip" - bronze & oxydated iron


  • "Crossing over" - bronze & oxydated iron


  • "Javeline Throwers" - bronze & oxydated iron


  • "Ramblas" - bronze & oxydated iron - 170 x 26 cm